Belirsizlik Kavramının Yaşamımıza Etkisi

                Hayatın, hayatının, hayatımın… Herkesin yaşamında var olan bir kavram belirsizlik. Belli olan tek şey belirsizlik kavramı. Önce felsefi düşüncede belirsizlikler, ardından gündelik hayatın belirsizlikleri. Zevk veriyormuş insanlara sonucu belirsiz olan eylemler. Heyecan katıyormuş hayatlarına. Doğru belki zevk verir, nihayetinde kontrol sende. Sonra siyasi belirsizlikler giriyor içimize. Siyasetin kokuşmuş ayakkabıları yılmadan konuşuyor, ülke gündemini meşgul ediyor ve umut satmaya başlıyor. Umut ticaretinin kaynağı da belirsizlik çünkü.

               Düşünen bir varlık insan. Düşünmenin nedeni de belirsizlik. Her fiilin sonucu belli olsaydı ne anlamı kalırdı yaşamanın. Belirsizlik hayatın içinde olması gereken bir kavram. Ancak gereğinden çok olduğu zaman sıkıntılar baş gösteriyor. Önce varsayılan olarak gelen belirsizlikleri düşünüyoruz. Bu doğal belirsizlikler çözülemez olduğu için pes ediyoruz. Pes etmeyenler düşünmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla onlar için belirsizlikler kendi kontrolleri altında, istedikleri zaman sonra erdirebilecekleri bir fiil olarak kalıyor. Ya bırakanlar…

               Doğal belirsizliklerini düşünmeyi bırakanlar düşüncelerinden sonuç almayı isteyenler oluyor. Verilen emeğin karşılığında değişmez bir fikir oluşturmak istiyorlar. İyide sonuç alınabilseydi belirsizlikler başkaları için de belirsizlik olarak kalır mıydı? Konuşan insan çözülenleri başkalarıyla paylaşmaz mıydı? Siyasi belirsizliklere yöneliyor doğalın arkasından gitmeyenler. Veya gündelik belirsizliklere yöneliyorlar. Bu belirsizlikleri çözmek onlar için daha kolay geliyor, çünkü belirsizliğin oluşmasına da yine bir insan sebebiyet verdi. Başkalarıyla ortak düşünmenin onu sonuca ulaştırabileceğini sanıyor, ama yanılıyor. İnsanı sıkan gündelik hayattır. İçinde var olan ve asla çözülemeyecek olan sorunlar senin içinde kalacak, seni sen yapacak ve seninle yok olacak. Doğalları sürekli düşünebilirsin. Sürekli sorgula, vazgeç ve tekrar sorgula. Başkasının müdahalesine gerek kalmadan zihnini çalıştır. Buldum dediğin fikirler değişsin ve tekrar sorgula. Ancak gündelik belirsizlikler başkalarının müdahalesi altında oluşuyor ve genelde başkasının müdahalesiyle çözülüyor. İletişim gerektiren belirsizlikler.

               Doğalı çözemiyorum, o yüzden düşünmeyi bırakıyorum diyen insanlar… Kendisinden kaynaklanmayan sorunların içinde bile kendini buluyorlar. Bir insanın sana davranışını sezebilirsin. Kendi içinde seninle ilgili ne düşündüğünü tahmin edebilirsin. Ancak yanılıyor da olabilirsin. Zamanla sana bakış açısında farklılıklar olabilir. Anlam veremezsin bu duruma çünkü sen hep aynıydın. Değişmesi mantıksız geliyor sana karşı. Değişti mi? Mantıksız olanla baş başa kalsın öyleyse. Fakat değiştiğini düşünüyorsan… Her gün farklı tavırlar sergiliyorsa sana karşı ne olacak? Silemeyeceğin, ancak sorgulayacağın bir belirsizlik içinde hep. Doğal oldu bu da artık. Çözümleyemeyeceğin bir belirsizlik daha kattın içine ve döndün yine en başa. Radikal kararlar al ve düzene sok hayatını. Uygulayamayacaksın, belirsizliklerden kaçışın ilerlemeni engelleyecek. Döneceğin yer yine aynı. Geç farkına vardığım bu ilerleyememe konusunda, ben hep seni en başta bekleyeceğim. Şimdi doğal olana geri dön.